Zoeken
  • Lennert Bille

Durf kijken naar jezelf, niet naar henzelf…

Overal waar je komt. In elk bedrijf of organisatie is er wel iets dat mank loopt. Dat hoort nu eenmaal bij ondernemen. Er gebeuren dingen rondom jou die je niet kan voorzien en die een, dikwijls negatieve impact hebben op jou, je mensen en de werking van je organisatie.
Dat voel je zelf als ondernemer aan, maar ook je mensen voelen dit aan dat er iets spaak loopt. Uit natuurlijke reflex starten we dan met allerlei handelingen en nieuwe methodes om de huidige situatie te veranderen. Ah ja… Want de laatste coach die ik gezien heb die vertelde me dat we in crisissituaties “out of the box” moesten denken en met nieuwe frisse ideeën de stilstand konden veranderen. Dus vlijtig als je bent begin je te brainstormen, leg je allerlei dingen op, pas je een hele resem procedures aan en ben je beslist om alles anders aan te pakken.


Dat vergt heel veel van je, maar ook heel veel van JOUW MENSEN. De veranderingen dat het allemaal met zich meebrengt zorgt voor een onderbreking van de continuïteit en zekerheid die ze hebben op hun job. Ze beginnen aan zichzelf te twijfelen en denken vaak dat het door hen komt dat al die verandering nodig is, omdat ze niet presteren.


Dit heeft dus een serieuze impact op hun productiviteit. Iemand die twijfelt aan zichzelf is minder zelfzeker en gaat dus per definitie minder presteren. Is dat dan de goeie manier om met je team om te gaan? Is dit de manier waarop jij wil ondernemen? Ik dacht het niet.


Ik woon soms vergaderingen bij, en dat zijn meetings tussen leidinggevenden en werknemers, maar ook leidinggevenden onderling. Zeg maar het “kader”. Wat fantastisch is dat om te mogen observeren in zo’n kippenhok, waar de opperhaan vol bravoure zit te kakelen en zijn ideeën uitlegt hoe het komt dat alles vierkant loopt. En natuurlijk… U voelt me al een beetje komen… Men denkt hierbij nooit aan wat ze zelf zouden kunnen aanpassen. De haan biedt het advies aan z’n kippetjes aan om eens te kijken naar zichzelf, wat ze allemaal kunnen aanpassen om de situatie beter te maken. De kippetjes knikken gedwee en “pikken” het lekker verder. En het spreekt uiteraard voor zich dat iedere werknemer in dergelijke situatie iets kan veranderen of zijn manier van denken of handelen kan aanpassen. Maar naar zichzelf kijken betekent, naar JEZELF kijken en niet naar HENZELF kijken, waar we opleggen dat zij verkeerd zijn en onrechtstreeks op die manier tonen dat jij het allemaal perfect doet en beter weet. Probeer in eerste instantie te kijken waar jij hebt gefaald als ondernemer of als leidinggevende en durf te erkennen dat er mogelijks iets mis kan zijn aan de manier van jou handelen, waar je mensen ook onder lijden. Dàt is meesterschap in business. Dàt kunnen en durven alleen echte topondernemers te doen.

0 keer bekeken

LBMC-Coaching, Peperdam 27, 9120 Vrasene

Tel. +32 477 60 48 86